Vita Människor Har Inte Själ

do_i_have_a_soul__by_mar_ka_510a45629606ee1794bcd394

Vita människor har ingen själ, är något jag hört ibland. Det får mig att fundera.

Har du ingen själ? Varför söker du inte den?

Nej, jag tycker inte vi har själ. Det är inte religöst, det är inte rasistiskt – det bara är. Om du vidgar helhetsbilden, så ser du. Att ha En själ och att ha själ är inte direkt samma sak. Tror man på själar ska alla ha en. Men det är väl just det, vita människor tror ofta inte att människan har en själ. Utan själ är man en kall människa. Vi vita, vi svenskar, är ofta uppfattade som just kalla. Kanske är det Vikingen i oss som gör att vi inte har själ? Hur ska man förklara innebörden av att ha själ? Jag tar till Wikipedia till detta och finner följande svar:

Psykologin är den vetenskapliga läran om själen, vilket också ordet psykologi betyder. Inom psykologin använder man dock sällan det svenska ordet själ, utan föredrar det grekiska lånordet psyke. – Wikipedia

Svaret får mig att tänka att just en vit människa har skrivit det. Vi förstår inte själ och för oss blir det till psyke. Jag tycker Wikipedias förklaring är ogiltig för jag upplever det inte stämmer alls och beslutar mig för att söka förklaring till själ på engenskans “soul”. Där blir svaret mycket längre och mer ingående, på den här sidan finns mycket intressant. Ett utdrag:

The soul, in many mythological, religious, philosophical, and psychological traditions, is the incorporeal and, in many conceptions, immortal essence of a person, living thing, or object. – Wikipedia

Dessa två svar ger förklaring till vad En själ är, men inte vad det innebär att ha själ. Jag ska förksöka ge min egna förklaring.

Själ är känsla, att tänka och agera med sin själ, att vara djupt sinnad. En del människor kallas förlorade själar, om andra säger man att de har en gammal själ. Inte ofta bland vita människor. Vi är inte så själsliga i sverige. Vi är mer strikta/neutrala än människor av andra folkslag, på den känslomässiga planen (kanske är det för vi saknar själ).

Jag själv, jag har börjat förstå vad det innebär att ha själ. Jag tycker det är nånting vackert. Själen är del av psyket, det är att tänka på ett visst sätt, att vara mer medmänsklig och ha den typ av kunskap om livet som anses just mer själsligt. Jag söker min själ, jag tror jag kommer finna den.

Jag kanske är helt ute och cyklar, med tiden hoppas jag att jag upptäcker vad själ egentligen är.

Det kanske är religiöst? Det kanske är rasistiskt? Vad anser Du? Det kanske är filosofiskt? Spirituellt?

Läs även andra bloggares åsikter om